Caravanstalling

Heeft u een caravan en kunt u deze niet plaatsen op uw eigen terrein? Dan bieden wij u de uitkomst!

Het hele jaar onbekommerd uw caravan stallen in een afgesloten stalling. Ook als u tijdelijk uw caravan wilt stallen is dat een optie.
Let op. Wij stallen geen voertuigen met motor. Wij nemen geen nieuwe stalling meer aan voor caravans breder dan 2,3 meter of langer dan 7 meter.

Vraag een stallingsplaats aan

Voor meer informatie lees ons stallingreglement hieronder of Klik hier om te mailen met andere vragen

Heeft u uw voertuig al bij ons in de stalling, dan kunt hier een ophaalafspraak maken: Ophaalafspraak maken
Let op, dit moet minimaal 5 werkdagen van te voren worden gemeld. Voor brengen is geen afspraak nodig.


Stallingsreglement ingaande 1-1-2024 (update 9-6-2024), Henk de Rijk Stallingen BV

Dit is het actuele stallingsreglement (9-6-2024, kleine aanpassing met verduidelijkingen).

Artikel 1 – Ophalen op afspraak
Ophalen van de gestalde zaak is mogelijk in de periode van 1 april tot 1 oktober en alleen volgens een tijdig overeengekomen afspraak.
Voor het halen van uw gestalde zaak dient u minimaal 5 werkdagen van tevoren een afspraak te plannen. Dit kan telefonisch, maar bij voorkeur via de website, o.v.v. naam, merk, kenteken en ophaaldatum. Voor het brengen is geen afspraak nodig.
De stallinghouder zet in principe alleen op dinsdag en vrijdag (de “klaarzetdagen”) gestalde zaken buiten klaar. Ophalen kan dus op andere dagen, mits tijdens openingstijden van de stalling, zie website.
Voor het halen en brengen heeft u met uw stallingspas toegang tot het (afgesloten) buitenterrein. Uw vaartuig staat achterop het terrein, op het parkeerterrein achter de 2e loods. Hier brent u uw voertuid ook terug.
Indien u verhinderd bent om uw voertuig op te halen dient u dit zo spoedig mogelijk te melden. Indien de gestalde zaak niet is opgehaald op de geplande dag zal deze op de eerstvolgende klaarzetdag weer binnen worden geplaatst, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2 – Winterperiode
Indien de gestalde zaak in de “winterperiode” tussen 1 oktober en 1 april opgehaald moet worden dan is dit alleen mogelijk indien dit gemeld is voor 1 oktober.
Ophalen in de winterperiode zonder tijdige melding is niet gegarandeerd, en indien mogelijk worden er uitplaatsingskosten gerekend.

Artikel 3 – Openingstijden
Halen en brengen is alleen mogelijk tijdens de openingstijden:
Maandag t/m vrijdag tussen 10u en 18u.
Zaterdag tussen 10u en 17u.
Zon- en feestdagen gesloten.

Artikel 4 – Contactgegevens
De bewaargever wordt geacht om bij wijzigingen van contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) deze per direct door te geven aan de stallinghouder, zodat deze te allen tijde actueel en beschikbaar zijn voor de stallinghouder.

Artikel 5 – Gasflessen en gevaarlijke stoffen
Er mogen op last van de brandweer geen gasflessen of andere brandbare of gevaarlijke stoffen in de gestalde zaak (of stallingruimte) aanwezig zijn. Bewaargever is verantwoordelijk om deze zaken voor plaatsing van de gestalde zaak te verwijderen.

Artikel 6 – Toegang en activiteiten
De stalling/stallingsruimte is niet toegankelijk voor de bewaargever. Halen en brengen gebeurt op het buitenterrein.
Als de gestalde zaak eenmaal binnen staat is het niet meer mogelijk om er iets in te plaatsen of eruit te halen. Mocht dit toch noodzakelijk zijn dan moet hiervoor een ophaal-afspraak gepland worden (zie artikel 1). Bij overschrijden van het maximaal aantal ophaal-afspraken per jaar kan de stallinghouder een vergoeding vragen.
Toegang tot het terrein is op eigen risico en alleen toegestaan voor het halen en brengen van de gestalde zaak. Het is de bewaargever alleen toegestaan om zijn eigen gestalde zaak te verplaatsen.
Het is de bewaargever niet toegestaan activiteiten uit te voeren op het stallingsterrein, anders dan ten behoeve van het ophalen en brengen van de gestalde zaak. Het volgende is dus o.a. niet toegestaan: schoonmaak, onderhoud, verkoop, verhuur, reparaties of andere werkzaamheden.

Artikel 7 – Verkoop door bemiddeling
De stallinghouder kan bemiddeling verlenen bij de verkoop van de gestalde zaak. De voorwaarden voor bemiddeling kunnen per zaak verschillen en worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8 – Toegangspas
De toegangspas is persoonlijk en mag alleen door de bewaargever zelf gebruikt worden. De pas mag alleen gebruikt worden op dagen van een gemaakte afspraak en met het doel om de gestalde zaak te halen, te brengen of toegang tot de gestalde zaak te hebben. Stallinghouder heeft ten behoeve van de veiligheid inzicht in het gebruik van de pas.
Als de bewaargever zijn pas kwijt is geraakt dient dit per ommegaande bekend gemaakt te worden aan de stallinghouder. De borg van de verloren pas vervalt. De bewaargever ontvangt door betaling van de borg een nieuwe pas.